Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-1350

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA GẠO HỮU CƠ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính), Trần Huỳnh Quang Minh, Hoàng Bảo Đức
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/242

FACTORS AFFECTING THE PURCHASE DECISION OF REGAL PAVILLON DA NANG, DAT XANH MIEN TRUNG JOINT STOCK COMPANY

International conferences: The fourth international conference on Business, Economics and Finance (ICBEF), 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính), Trần Huỳnh Quang Minh

2354-1350

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2021
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Huỳnh Quang Minh, Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính)
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/84

ISBN 978-604-974-282-8

ECONOMIC EFFICIENCY OF HI-TECH CANTALOUPE PRODUCTION IN THUA THIEN HUE PROVINCE: A CASE STUDY IN HAI FARM, THUY BIEU WARD, HUE CITY

INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS IN ECONOMICS & BUSINESS 2019, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính), Trần Huỳnh Quang Minh