Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hữu Tài
(300000.0142)

Tiến sĩ

10

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Tài
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  292 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nhtai2004@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên môn giảng dạy:

  Xử lý tín hiệu số - Xử lý ảnh - Đồ họa máy tính

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Xử lý ảnh và video - Xử lý tín hiệu số - Nén ảnh và nén video - Đồ họa máy tính

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1998 Đến : Bộ môn Khoa học máy tính - Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Trường ĐH sherbrooke, Quesbec Canada Công nghệ thông tin 0000
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Tin học 1998
  Thạc sĩ Đại học Bách khoa Hà Nội Tin học 2002
  Tiến sĩ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Hệ thống thông tin 2015