Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020, Đạt giải nhất

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Khôi phục và phát triển các giống Sen Huế tại hồ Tịnh Tâm, thành phố Huế
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Ngô Thị Bảo Châu, Võ Thị Mai Hương, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà, Ngô Thị Minh Thu

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: SẢN XUẤT GIỐNG LÚA SẠCH ĐÀI THƠM 8 Ở THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Quang Hoàng Vũ Lê Quang Tiến Dũng, Trần Đình Hưng

Giải thưởng Cố Đô về khoa học và công nghệ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Tuyển chọn giống lúa kháng rầy và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa (Chính), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Lệ, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Trọng Kháng, Trần Thị Ngân, Lê Văn Hai, Nguyễn Hữu Hòa, Hoàng Thị Kim Hồng, Trương Thị Hồng Hải, Phan Thị Phương Nhi, Lê Đình Hường, Trịnh Thị Sen, Phạm Thị Ngọc Mai, Bùi Xuân Tín

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII-năm 2016, Đạt Giả ba

2016
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu đặc tính CAM (Crasssulacean acid metabolism) cây Nha đam in vitro và cải tiến quy trình sản xuất giống cây Nha đam in vitro (Aloe Barbadensis Miller) ở Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trương Thị Bích Phượng, Đặng Thanh Long

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu khai thác và phát triển một loại thực vật CAM có giá trị kinh tế, Mesembryanthemum crystallinum
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Ngô Thị Minh Thu

Giải Ba - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2013
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Chọn lọc các giống lúa kháng rầy nâu (Nilarlavata lugens Stal) tại miền Trung
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Lệ, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Khắc Phúc, Trương Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Tiến Long, Hoàng Trọng Nghĩa

Giải 3- Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2012
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu khả năng thích nghi và đặc điểm sinh lý, hóa sinh của giống lúa mang gen kháng rầy nâu gieo trồng trong điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Đình Cường, Trương Văn Phong, Mai Văn Biên, Đoàn Thị Tám