Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Engaged Scholars 2021

2022
Đơn vị tặng thưởng : VNES - Viet Nam Nework of Engaged Scholars
Nội dung giải thưởng: Research on building procedure for production and processing Hue's ginger
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hiền Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Hoàng Tấn Quảng, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thy Đan Huyền

Giải thưởng Cố Đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cum công trình: “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nghiên cứu khai thác và phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế ở Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Tôn Thất Pháp, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long , Ngô Thị Bảo Châu, Ngô Thị Minh Thu, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Phạm Thị Diễm Thi

Giải thưởng Cố Đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cum công trình: “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nghiên cứu khai thác và phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế ở Thừa Thiên Huế”
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Trương Thị Bích Phượng, Tôn Thất Pháp, Võ Thị Mai Hương, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Ngô Thị Bảo Châu, Ngô Thị Minh Thu, Phạm Thị Diễm Thi

Giải khuyến khích Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020
Nội dung giải thưởng: Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Phan Tấn Hoàng

Giải nhất Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020
Nội dung giải thưởng: Nhận diện gừng Huế và giải pháp phát triển ở Thừa Thiên Huế Huế
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Hiền Trang, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Đức Tiến, Võ Văn Quốc Bảo, Phan Văn Trí, Nguyễn Đức Tuấn, Ngô Thị Bảo Châu, Nguyễn Hoàng An, Phan Thị Thảo Nguyên

Sách vàng sáng tạo Việt Nam

2021
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Công trình được công bố trên Sách vàng sáng tạo Việt Nam
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Ngô Thị Minh Thu, Ngô thị bảo Châu

Tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)

Giải khuyến khích Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2020
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Khôi phục và phát triển các giống Sen Huế tại hồ Tịnh Tâm, thành phố Huế
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Ngô Thị Bảo Châu, Võ Thị Mai Hương, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà, Ngô Thị Minh Thu

Giải nhất Giải thưởng Hội Thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X

2020
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020
Nội dung giải thưởng: Khôi phục và phát triển các giống sen Huế tại hồ Tịnh Tâm, thành phố Huế
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (30%) (Chính), Đặng Thanh Long (20%) (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang (20%) (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà, Võ Thị Mai Hương, Ngô Thị Minh Thu, Ngô Thị Bảo Châu

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: SẢN XUẤT GIỐNG LÚA SẠCH ĐÀI THƠM 8 Ở THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Quang Hoàng Vũ Lê Quang Tiến Dũng, Trần Đình Hưng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu khai thác và phát triển một loại thực vật CAM có giá trị kinh tế, Mesembryanthemum crystallinum
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Ngô Thị Minh Thu

Giải thưởng Cố Đô về khoa học và công nghệ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Tuyển chọn giống lúa kháng rầy và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa (Chính), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Lệ, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Trọng Kháng, Trần Thị Ngân, Lê Văn Hai, Nguyễn Hữu Hòa, Hoàng Thị Kim Hồng, Trương Thị Hồng Hải, Phan Thị Phương Nhi, Lê Đình Hường, Trịnh Thị Sen, Phạm Thị Ngọc Mai, Bùi Xuân Tín