Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Văn Tiến

14

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Văn Tiến
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  40 Tôn Thất Dương Kỵ , Phường An Cựu , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0946889119
  Email: tvtien@hueuni.edu.vn/

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục quốc phòng và an ninh

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ttgdqp
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp