Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Trường Thọ
(300000.0161)

Tiến sĩ

32

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Trường Thọ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  54 Trần Nguyễn Hãn .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntthokh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý Chất rắn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2000 Đến : 01/10/2012 Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/11/2012 Đến : 01/04/2014 Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD Bộ môn Điện tử Viễn thông
  Từ : 01/11/2012 Đến : Bộ môn Vật lý - Chất rắn - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/05/2014 Đến : Phó trưởng Phòng - Phòng KHCN-HTQT; Trưởng Phòng Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó Trưởng Phòng KHCN-HTQT
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Vật lý học 1999
  Tiến sĩ Đại học Osaka Nhật Bản Khoa học vật liệu 2010