Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Hòa
(300000.0203)

Tiến sĩ

44

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Hòa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  15A Lâm Hoằng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: lethihoachem@gmail.com; lethihoa@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1999 Đến : Bộ môn Hóa lý - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Hoá học 1997
  Thạc sĩ Trường ĐHSP huế Hoá học 2002
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Hóa lý thuyết 2013