Dữ liệu Nhà khoa học

Lương Quang Đốc
(300000.0216)

Tiến sĩ

41

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lương Quang Đốc
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914202042
  Email: luongquangdoc@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Thuỷ sinh vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Thuỷ sinh vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Tài nguyên và sinh vật môi trường - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Sinh học 0000