Dữ liệu đề tài

NN-DT 71/22

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng khu hệ chim và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn các loài chim ở vùng Đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Võ Đình Ba, Lương Quang Đốc, Hồ Thắng (Chủ nhiệm), Lê Nguyễn Thới Trung, Lê Thị Thu Hiền, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Thanh Lương, Hồ Thị Cẩm Giang, Nguyễn Ngọc Hòa

CS-DT

Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng mô hình chăm sóc, quản lý cây xanh đô thị thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Phú Hải (Thư ký), Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Lê Đình Thuận, Lê Duy Đạt

TTH.2021-KC.04

Đánh giá thành phần và hàm lượng vi nhựa trong một số loại thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Phan Thị Thúy Hằng, Trần Anh Tuấn, Hoàng Thái Long, Trần Thúc Bình, Lương Quang Đốc, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Duy Đat, Võ Văn Quý

B2021-DHH-05

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu hạt carbon nano và định hướng ứng dụng trong y sinh

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Ngô Khoa Quang (Chủ nhiệm), Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Xuân Diễm Ngọc, Chế Thị Cẩm Hà, Nguyễn Minh Trí, Lương Quang Đốc

DHH2019-01-149

Tuyển chọn và nuôi thu sinh khối vi tảo bản địa ở miền Trung Việt Nam định hướng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học và thực phẩm dinh dưỡng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lương Quang Đốc (Chủ nhiệm), Phan Thị Thúy Hằng, Trương Thị Hiếu Thảo, Nguyễn Thị Thu Liên

NN-DA106.06-2017.340 Nafosted

Nghiên cứu lượng hoá sinh khối các thảm rong và cỏ vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam bằng dữ liệu ảnh viễn thám đa phổ

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Hoàng Công Tín (Chủ nhiệm), Lê Văn Tuấn, Đường Văn Hiếu, Lương Quang Đốc, Phạm Đức Hùng, Nguyễn Lâm Anh

DP-DTHT_RNM

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn Hà Tĩnh và xây dựng quy hoạch chi tiết về phục hồi, mở rộng RNM, công viên bảo tồn RNM lưu vực sông Rào Cái

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc, Huỳnh Thị Ánh Phương

QT-DAVLIR-IUC HUE

Preservation of coastal ecosystems and natural resources under the effect of development activities

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp (Chủ nhiệm), Đường Văn Hiếu, Lương Quang Đốc, Hoàng Thái Long, Nguyễn Quang Tuấn