Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Việt Thắng
(300000.0230)

Thạc sĩ

23

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Việt Thắng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1966

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: vietthang66@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thực vật học, Thưc vật dược, giải phẫu hình thái thích nghi thực vật, Tiến hóa hình thái của thực vật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/1996 Đến : Bộ môn Tài nguyên và sinh vật môi trường - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Sinh học 0000