Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-913

Một số đặc điểm thực vật học và thành phần hóa học bột dược liệu của cây sâm cau đỏ (Dracaena angustifoliaroxb.) phân bố ở huyện K’bang, tỉnh Gia Lai

Hội nghị Nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc năm 2020, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Việt Thắng, Phạm Văn Thanh

Tái sử dụng chất thải trong sản xuất nấm rơm để nuôi trồng nấm bào ngư trắng

2018
Lĩnh vực: Các công nghệ xử lý sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Thị Quyên, Hồ Xuân Bảo Ngọc

Khảo sát tinh dầu cây Hương Lâu (Dianella ensifolia)phân bố ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Lạc Hồng, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí (Chính), Nguyễn Việt Thắng, Trần Văn Hùng

Nghiên cứu thành phần loài và giá trị sử dụng của cây thuốc phân bố ở xã Vinh Thanh và Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội nghị Khoa học - Khoa Sinh học, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Việt Thắng, Huỳnh Thị Ngọc Hiền

Thành phần loài và giá trị sử dụng của cây thuốc phân bố ở xã Vinh Thanh và Vinh Xuân, huyện Phú Vang,tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Việt Thắng (Chính), Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Duy Chinh

Ảnh hưởng của nồng độ auxin đến khả năng ra rễ của hom cỏ Vetiver - Vetiveria zizanioides (L.) nash

Hội nghị Sinh lý thực vật Toàn quốc lần thứ I, 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí (Chính), Nguyễn Việt Thắng

Tài nguyên cây thuốc ở khu du lịch suối nước nóng Thanh Tân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuyển tập báo cáo khoa học. Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VII, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Trí

Khảo sát tình hình sản xuất và dư lượng nitrat trên một số sản phẩm rau xanh vụ Xuân - Hè tại hợp tác xã Hương Long, thành phố Huế

Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc lần thứ V về Sinh Thái và Tài nguyên Sinh vật, 2013
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Hạnh Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Phương

Ability to handle Cu, Zn in soil contaminated by pig breeding waste of Vetiver grass

The 1st International Conference “Animal Production and Environment”.2012.Can Tho University, 2012
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Việt Thắng, Hoàng Thị Lệ