Dữ liệu đề tài

DHH2021 01-186

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bướm chanh (Catopsilia pomona Fabricius, 1775) ở Thừa Thiên Huế và khả năng sử dụng làm thực phẩm.

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Võ Đình Ba (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Thắng (Thư ký), Nguyễn Minh Trí, Ngô Thị Bảo Châu, Hoàng Hữu Tình

141/ HĐTKCM-TĐĐD (NN-NCCB)

Thẩm định, định danh tên khoa học các loài nấm lớn ở VQG Bạch Mã

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng (Chủ nhiệm), Trần Thiện Ân

18-HĐTKCM-ĐDLTV, 2018

Định danh loài thực vật VQG Bạch mã

Lĩnh vực: Thực vật học
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng (Chủ nhiệm)

NN-NCCB 15-11-2017

định danh, thẩm định 80 loài cây thuốc phân bố ở VQG Bạch Mã

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng (Chủ nhiệm)

DHH2017-01-107

Nghiên cứu nhân giống cây Huyết dụ (Cordyline terminalis (L.)Kunth) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô invitro

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tường Huân (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Thắng, Lê Thị Hà Thanh, Hoàng Dương Thu Hương

NN-NCCB2016

thẩm định thành phần loài thực vật bậc cao VQG Bạch Mã bổ sung 2016

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng

B2015-15-08-GEN

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây Bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Ngọc Lương, Trần Minh Đức, Nguyễn Việt Thắng, Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi

NN-NCCBHDNCKH2015-2016

Hiệu đính bổ sung hoàn chỉnh danh lục thực vật VQG Bạch Mã

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng

NN-NCCBHDNCKH_2014

Thẩm định danh lục thực vật bổ sung ở VQG Bạch Mã, TT. Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng

DHH2013-01-46

Nghiên cứu nhân giống vô tính in vitro cây kim phát tài (Zamioculcas zamiifolia), một loài cây cảnh có giá trị.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tường Huân, Nguyễn Việt Thắng, Lê Thị Hà Thanh