Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Ngọc Bảo Liêm
(300000.0310)

Thạc sĩ

25

Bài báo

28

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Ngọc Bảo Liêm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Lê Ngô Cát , Thủy Xuân , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: pnbliem@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử Việt Nam hiện đại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2006 Đến : Tổ phó chuyên môn Bộ môn Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Gv
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường đại học Khoa học Huế Lịch sử 2008