Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Ngọc Bảo Liêm
(300000.0310)

Tiến sĩ

27

Bài báo

31

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Ngọc Bảo Liêm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  , Thủy Xuân , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: pnbliem@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử Việt Nam hiện đại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2006 Đến : Tổ phó chuyên môn Bộ môn Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Gv
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường đại học Khoa học Huế Lịch sử 2008
  Tiến sĩ Trường Đai học Khoa học, ĐHH Lịch sử Việt Nam 2020