Dữ liệu đề tài

CS-DT

Truyền thống văn hóa và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Phú Hậu 1930-2020

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chủ nhiệm), Mai Văn Được, Dương Vĩnh Hậu

CS-DT

Lịch sử Đảng bộ phường An Cựu (1930-2020)

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chủ nhiệm), Mai Văn Được, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Dương Vĩnh Hậu

DHH2017-01-117

Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954-1975: thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chủ nhiệm), Mai Văn Được, Mai Thúy Bảo Hạnh, Nguyễn Thị Thùy Nhung

QT-DAHT Nhật Bản 2013-2016

Xây dựng bản đồ GIS văn bản Hán - Nôm làng xã Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Trung Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Văn Quảng, Phạm Ngọc Bảo Liêm

DP-DTQT-2011

Truyền thống Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Trung Tiến, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Thùy Nhung

B2010 – DHHO1 – 73

Kinh tế thương nghiệp ở một số tỉnh miền Trung thế kỷ XVIII

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Bùi Thị Tân (Chủ nhiệm), Ngô Đức Lập, Phạm Ngọc Bảo Liêm

DP-DTĐà Nẵng 2009

Địa danh thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Trung Tiến, Dương Quang Hiệp, Nguyễn Văn Quảng, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Trần Mai Phượng, Trần Thị Tâm

CS-DT2009

Mô hình tổ chức Viện Đại học Huế thời kỳ 1957 - 1975 và một số vấn đề đặt ra hiện nay

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Ngọc Bảo Liêm

B2009-DHH01-80

Quá trình biến đổi kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1986 - 2006

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Chí Kiếm (Chủ nhiệm), Phạm Ngọc Bảo Liêm, Phạm Công Nhành

CS-DT

Truyền thống văn hóa và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, nhân dân xã Phú Thanh 1930-2023

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chủ nhiệm), Mai Văn Được, Trần Thị Tâm, Dương Vĩnh Hậu