Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-353-351-4

Phương án thiết kế lan can cầu kho rèn: Phương án những trái tim Huế

Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2023
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thành Nhân (Chính), Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)

ISBN: 978-604-353-351-4

Phương án thiết kế lan can cầu Bến Ngự Phương án chữ Thọ

Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2023
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thành Nhân (Chính), Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)

2354-0842

Phân loại bố cục mặt bằng chùa Huế thời Nguyễn theo chữ tượng hình

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chính), Trần Thành Nhân, Nguyễn Phong Cảnh

ISBN: ISSN 2588-1213

Nhận diện kiến trúc đình làng vùng Phú Xuân thời Chúa Nguyễn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính), Trần Thành Nhân (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/5533

ISSN 2354-0842

Nghiên cứu khả năng tiếp cận của du khách đến các bến thuyền trên trục Lê Lợi sông Hương - thành phố Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thành Nhân (Chính), Nguyễn Thị Minh Xuân
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_articles.php?article_id=525

ISSN 2354-0842

Đề xuất một số chỉ tiêu phục vụ lựa chọn dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thành Nhân (Chính)
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_articles.php?article_id=671

ISSN 0866 - 8617

KIẾN TRÚC CHÍNH ĐIỆN CHÙA HUẾ THỜI NGUYỄN

Tạp chí Kiến trúc, 2019
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chính), Nguyễn Ngọc Tùng, Trần Thành Nhân
Liên kết: https://www.tapchikientruc.com.vn/tac-gia-tac-pham/kien-truc-chinh-dien-chua-hue-thoi-nguyen.html

Transformation of Hue citadel, Vietnam

Presentation for the 4th Inter-University Workshop on Hue citadel into the future: Managing Natural Hazards, Environmental Pollution, Tourism, and Community Resettlement. Hue, Vietnam, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Mạnh Hùng, Trần Thành Nhân, Nguyễn Ngọc Tùng

Understanding Disaster Risk to Hue Monuments

Hue Citadel into the future: Managing Natural Hazards, Environmental Pollution, Tourism, and Community Resettlement, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính), Phạm Đăng Nhật Thái, Trần Thành Nhân, Võ Quang Hoành