Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-648-2

Giáo dục môi trường đại cương

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chủ biên), Đường Văn Hiếu (Chủ biên), Hoàng Công Tín (Chủ biên), Lê Thị Tịnh Chi, Lê Văn Tuấn, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Bắc Giang, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Phương Chi, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Công Tuấn, Trương Quý Tùng, Dương Thành Chung