Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Dũng Thể
(800000.0037)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

22

Bài báo

12

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Dũng Thể
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1964

 • Địa chỉ:

  21 - Đào Trinh Nhất - Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543529435; 0914019682
  Email: buidungthe@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế Nông nghiệp,

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế Nông nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/1986 Đến : 01/03/1996 Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nông nghiệp II Huế Giảng viên
  Từ : 01/03/1996 Đến : 01/09/2002 Khoa Kinh tế - Đại học Huế Giảng viên
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/12/2009 Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Giảng viên, Trưởng Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/12/2019 Trưởng Phòng Phòng Đào tạo Sau đại học Giảng viên chính, Trưởng Phòng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp II Huế Kinh tế nông nghiệp 1986
  Thạc sĩ Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan Kinh tế nông nghiệp 1992
  Tiến sĩ Trường Đại học Losbanos, Philipin Kinh tế nông nghiệp 1999