Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Xuân Hùng
(800000.0231)

Tiến sĩ

42

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Xuân Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di, Thành phố Huế , An Cựu , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0234 - 3691165
  Email: pxhung@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lập và phân tích dự án đầu tư, Quản lý dự án, Thẩm định dự án đầu tư

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế, Quản lý

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1998 Đến : 01/10/2008 Giảng viên Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế
  Từ : 01/11/2008 Đến : 30/12/2011 Giảng viên Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế Phó trưởng Bộ môn
  Từ : 01/02/2010 Đến : 30/12/2011 Giảng viên Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế Phó phòng Khảo thí - ĐBCL
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/03/2016 Nghiên cứu sinh Đại học RMIT - Úc
  Từ : 01/05/2016 Đến : 01/05/2017 Giảng viên Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế Phó phòng KHCN - HTQT
  Từ : 01/06/2016 Đến : Giảng viên chính Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế Trưởng phòng KHCN - HTQT
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 1998
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc Quản lý dự án 2008
  Tiến sĩ Đại học RMIT - Úc Quản lý dự án 2016