Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Xuân Hùng
(800000.0231)

Tiến sĩ

52

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Xuân Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  Khu Quy hoạch Thủy Thanh , An Cựu , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0234 - 3993567
  Email: pxhung@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lập và phân tích dự án đầu tư, Quản lý dự án, Thẩm định dự án đầu tư

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế, Quản lý

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Trưởng Phòng - KHCN-HTQT Phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Trưởng Phòng KHCN-HTQT
  Từ : 01/12/1998 Đến : 01/08/2002 Tổ Đảm bảo chất lượng - Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Cán bộ hợp đồng giảng dạy, Khoa Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/02/2010 Tổ Đảm bảo chất lượng - Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/02/2010 Đến : 01/08/2011 Phó trưởng Phòng - Phó trưởng Phòng Khảo thí - ĐBCLGD; Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn KTĐT&PT Tổ Đảm bảo chất lượng - Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Phó Trưởng Phòng Khảo thí - ĐBCLGD, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
  Từ : 01/04/2012 Đến : Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn Kinh tế Đầu tư và Phát triển; Phó trưởng Phòng Bộ môn Kinh tế Đầu tư và Phát triển - Khoa Kinh tế và Phát triển - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên Khoa KT&PT
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh 1998
  Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kinh tế nông nghiệp 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Công nghệ Sydney, Úc Kinh tế 2008
  Tiến sĩ Trường Đại học RMIT-Melbourne Kinh tế 2016