Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-945-2

Sâu bệnh hại cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Lê Như Cương (Chủ biên), Nguyễn Thị Giang, Phan Văn Nhân, Nguyễn Thu Trang

978-604-912-946-9

Giáo trình Kỹ thuật trồng nấm, ISBN 978-604-912-946-9

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Trương Thị Ly Na, Hoàng Trung Thông, Hồ Thị Hải

Handbook of Monitoring, Reporting, and Verification for a Greenhouse Gas Mitigation Project with Water Management in Irrigated Rice Paddies

2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Kazunori Minamikawa (Chủ biên), Takayoshi Yamaguchi, Takeshi Tokida, Shigeto Sudo, Kazuyuki Yagi, Agnes Tirol-Padre, Trần Đăng Hòa

Cây xanh trong Dại Nội Huế: Thực trạng và Giải pháp phát triễn

NXB Nông Nghiệp, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Lê Như Cương (Chủ biên), Le Trung Hiếu, Phan Thanh Hải

Côn trùng học đại cương

NXB Nông Nghiệp, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên)

Côn trùng nông nghiệp

NXB Nông Nghiệp, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Trần Thị Hoàng Đông, Nguyễn Thị Giang, Lê Khắc Phúc

Sử dụng côn trùng thiên địch phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa tại miền Trung

NXB Nông Nghiệp, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Lê Khắc Phúc (Chủ biên)

978-604-60-2272-5

Cây Chùm ngây (Moringa spp.)

NXB Nông Nghiệp, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chủ biên), Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Trần Viết Thắng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Duy Phong

Kỹ thuật trồng lúa

NXB Nông Nghiệp, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Trần Thị Hoàng Đông