Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạp khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Thị Kim Loan, Agnes Padre Tirol, Minamikawa Kazunori, Phạm Thị Ngọc Lan, Hồ Công Hưng, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Trọng Kháng

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạp khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Ảnh hưởng của biện pháp quản lý phân bón và nước tưới đến phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa và rau xà lách
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Xuân Phương, Dương Văn Hậu, Hoàng Thị Ngọc Vân

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Phương Đông, Lê Khắc Phúc, Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Kim Toản, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Thị Thanh

Giải Ba - Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhan dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa, Hoàng Trọng Nghĩa, Agnes Padre Tirol, Minamikawa Kazunori, Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Thị Kim Loan, Hồ Công Hưng, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Trọng Kháng

Giải thưởng Cố Đô về khoa học và công nghệ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Tuyển chọn giống lúa kháng rầy và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa (Chính), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Lệ, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Hoàng Trọng Kháng, Trần Thị Ngân, Lê Văn Hai, Nguyễn Hữu Hòa, Hoàng Thị Kim Hồng, Trương Thị Hồng Hải, Phan Thị Phương Nhi, Lê Đình Hường, Trịnh Thị Sen, Phạm Thị Ngọc Mai, Bùi Xuân Tín

Giải Nhất - Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Quy trình chọn lọc giống lúa kháng rầy lưng trắng và kỹ thuật sản xuất tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông, Lê Khắc Phúc, Hoàng Trọng Nghĩa

Giải 3 - Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam - QĐ 854/QĐ-LHHVN, 26/12/2014

2014
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere và thử nghiệm trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính), Trần Đăng Hòa, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Ngân, Trương Thị Diệu Hạnh

Giải nhì - Giải thưởng sáng tạo KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế, Số 2366/QĐ-UBND, ngày 08/11/2014. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

2014
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere và thử nghiệm trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại Thừa Thiên Huế
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính), Trần Đăng Hòa, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Ngân, Trương Thị Diệu Hạnh

Giải Ba - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2013
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Chọn lọc các giống lúa kháng rầy nâu (Nilarlavata lugens Stal) tại miền Trung
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Lệ, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Khắc Phúc, Trương Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Tiến Long, Hoàng Trọng Nghĩa

Giải 3- Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2012
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn ở Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Thu Hà, Lê Văn Luận, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Khoa

Giải 3- Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2012
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu khả năng thích nghi và đặc điểm sinh lý, hóa sinh của giống lúa mang gen kháng rầy nâu gieo trồng trong điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Đình Cường, Trương Văn Phong, Mai Văn Biên, Đoàn Thị Tám

Giải Khuyến khích - Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2009
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Xác định biotype rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal)
Tác giả: Trần Đăng Hòa, Trần Thị Lệ, Lê Văn Hai, Trương Thị Diệu Hạnh, Lê Khắc Phúc