Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Điều
(600000.0167)

Thạc sĩ

22

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Điều
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  Số 2A- Kiệt 179 Nguyễn Lộ Trạch, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Xuân Phú , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0919.651357
  Email: vodieu@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ nuôi trồng thủy sản Đa dạng sinh học và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ nuôi trồng thủy sản Đa dạng sinh học thủy sinh vật Quản lý tài nguyên Biến đổi khí hậu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/2000 Đến : 01/04/2005 Khoa Khoa học vật nuôi Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/12/2014 Phó Giám đốc - Trung tâm nghiên cứu và phát triển thủy sản Miền Trung; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ bộ môn Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 1999
  Thạc sĩ Đại học Nông nghiệp I - Viên Nghiên cứu NTISI Nuôi trồng thuỷ sản 2004