Dữ liệu Nhà khoa học

Đào Thị Phượng

Thạc sĩ

7

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đào Thị Phượng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1959

 • Địa chỉ:

  Trường Đại học Nông Lâm Huế, 102 Phùng Hưng, Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914083196
  Email: anphuongdq@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giải phẫu động vật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chăn nuôi

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 1983
  Thạc sĩ 1997