Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sự thay đổi thành phần hóa học của tảng đá liếm đa dinh dưỡng trong những điều kiện đóng gói khác nhau.

2. Đàm Văn Tiện, Võ Thế Nhân, Đỗ Dương Ngọc, Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Vũ Văn Hải, Phan Vũ Hải, 2014. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, ISSN 1859-1388, 89(1):177-186., 2014
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đàm Văn Tiện (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Đỗ Dương Ngọc, Đào Thị Phượng, Vũ Văn Hải, Phan Vũ Hải

1859-1388

Phản hồi về một số khía cạnh chăn nuôi dê của nông hộ vùng đồi Bắc miền Trung

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2014
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đàm Văn Tiện (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Phan Vũ Hải, Vũ Văn Hải, Lê Thị Lan Phương

Hiệu quả sử dụng Lysine và Methionine trong khẩu phần lá khoai lang ủ nuôi lợn thịt ở nông hộ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn An, Đào Thị Phượng, Tuấn, Hoàng Minh