Dữ liệu Nhà khoa học

ikgzMOBX ikgzMOBX
(300000.0235)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

34

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: ikgzMOBX ikgzMOBX
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 2024

 • Địa chỉ:

  3137 Laguna Street , 1 , 1 , NY .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 555-666-0606
  Fax: 317-317-3137
  Email: testing@example.com
  Website cá nhân: 20

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2010

  Ngành đào tạo:

  ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  Chuyên ngành đào tạo:

  ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  Chuyên môn giảng dạy:

  555

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  555

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cơ quan Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/1995 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Công nghệ Sinh học Bộ môn Công nghệ sinh học - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Sinh học 0000