Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Các kỹ thuật hóa sinh hiện đại

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Cao Đăng Nguyên (Chủ biên)

978-604-912-076-3

Giáo trình Công nghệ sinh học thực phẩm

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Cao Đăng Nguyên (Chủ biên), Trần Quốc Dung, Phạm Thị Ngọc Lan

Hóa sinh công nghiệp

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Cao Đăng Nguyên (Chủ biên), Phạm Thị Ngọc Lan

Giáo trình Hóa sinh

NXB Đại học Huế, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Đỗ Quý Hai, Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Bá Lộc, Trần Thanh Phong

Công nghệ protein

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Cao Đăng Nguyên (Chủ biên), Đỗ Quý Hai

Giáo Trình Hoá Sinh Học Động Vật

NXB Nông Nghiệp, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hồ Trung Thông, Lê Văn An, Nguyễn Thị Lộc, Cao Đăng Nguyên, Đỗ Quý Hai