Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Anh
(300000.0212)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

80

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Anh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Phường Phước Vĩnh , Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0919501536
  Email: ngoanh1956@yahoo.com
  Website cá nhân: ngoanh1956@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2010

  Ngành đào tạo:

  Thực vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Thực vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nấm Học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Sinh học Thực vật, Sinh học Đại cương, Hệ thống Nấm, Sinh lý Nấm, Công nghệ nuôi trồng nấm ăn & nấm dược liệu,

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đa dạng sinh học nấm, sinh lý nấm và công nghệ nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)
  Tiếng Pháp (B - 0000)
  Tiếng Nga (A - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/1979 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Sinh học Bộ môn Tài nguyên và sinh vật môi trường - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Sinh học 0000