Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Sinh học Thực vật và Nấm

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh (Chủ biên)

NẤM HỌC

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh (Chủ biên)

SINH HỌC THỰC VẬT VÀ NẤM

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Minh Trí

THỰC VẬT HỌC

NXB Đại học Huế, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Tôn Thất Pháp, Ngô Anh, Mai Văn Phô, Nguyễn Việt Thắng

Giáo trình Thực vật học

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Tôn Thất Pháp, Mai văn Phô, Ngô Anh

Đa dạng sinh học hệ Nấm và Thực vật vườn quốc gia Bạch Mã

NXB Nông Nghiệp, 2003
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh, Nguyễn Nghĩa Thìn, Mai Văn Phô

Danh lục các loài Thực vật Việt Nam - Bộ Ganodermatales và bộ Hymenochaetales

NXB Nông Nghiệp, 2001
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Ngô Anh, Trịnh Tam Kiệt, Nguyễn Nghĩa Thìn, Dương Đức Tiến

Giáo trình thực hành phân loại Thực vật

1997
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Mai Văn Phô, Nguyễn Thị Thu Liên, Ngô Anh