Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Tùng Đức
(600000.0193)

Tiến sĩ

27

Bài báo

14

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Tùng Đức
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  60 Phạm Thế Hiển, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ngotungduc@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý tài nguyên rừng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh thái rừng, Kỹ thuật lâm sinh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lâm nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/01/2000 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM cán bộ hợp đồng giảng dạy tại trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/02/2000 Đến : 01/12/2015 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Cán bộ biên chế, Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/04/2018 Trưởng Phòng - Phòng sau Đại học Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/05/2018 Đến : Trưởng Phòng - Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Lâm nghiệp 1998
  Thạc sĩ Thái lan Nông nghiệp 2005
  Tiến sĩ Nhật bản 2011