Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-526-8

Lâm nghiệp đô thị

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Ngô Thị Phương Anh (Chủ biên), Ngô Tùng Đức (Chủ biên), Đỗ Thị Thu Ái, Vũ Thị Thùy Trang

Sổ tay hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý rừng cộng đồng

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trương Quang Hoàng (Chủ biên), Ngô Tùng Đức, Hồ Lê Phi Khanh, Phan Văn Hùng, Trần Hữu Tâm, Nguyễn Đình Phước

978-604-60-3320-2

Sổ tay hướng dẫn Phát triển cộng đồng

NXB Nông Nghiệp, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Ngô Tùng Đức (Chủ biên), Lê Văn An (Chủ biên), Lê Minh Đức (Chủ biên)

978-604-60-3320-2

SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

NXB Nông Nghiệp, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Ngô Tùng Đức (Chủ biên), CKCN Lê Minh Đức (Chủ biên)

Bời lời đỏ: Kỹ thuật trồng, Khai thác và Sử dụng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Giống cây rừng
Tác giả: Phạm Cường (Chủ biên), Đặng Thái Dương, Ngô Tùng Đức, Lê Quang Vĩnh, Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Văn Vũ

Cẩm nang kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thá Bời lời đỏ

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Phạm Cường (Chủ biên), Đặng Thái Dương, Ngô Tùng Đức, Mai Minh Tuấn, Nguyễn Văn Vũ

978-604-912-947-6

Giáo trình: Kỹ thuật vườn ươm cây Lâm nghiệp

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Minh Đức (Chủ biên), Trần Nam Thắng, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Ngô Tùng Đức, Lê Thiên Vinh, Hoàng Trung Thông, Hồ Đăng Nguyên

978-604-912-948-3

Giáo Trình: Trồng rừng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chủ biên), Trần Minh Đức, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Lê Thiên Vinh, Ngô Tùng Đức, Hoàng Trung Thông, Nguyễn Thị Bích Thu, Hồ Đăng Nguyên

Kinh nghiệm quản lý rừng cộng đồng ở khu vực miền trung – từ lý thuyết đến thực tiễn

2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chủ biên), Ngô Tùng Đức, Đoàn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Nam

Số thay hướng dẫn phát triển cộng đồng

NXB Thanh niên, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Ngô Tùng Đức (Chủ biên)

Đa dạng sinh kế cho cộng đồng dễ bị tổn thương ở khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa tự nhiên

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Tanaka Ueru (Chủ biên), Hirohide Kobayashi, Hồ Trung Thông, Nguyễn Phi Nam, Ngô Tùng Đức, Trần Thị Thu Hồng, Trần Thanh Đức, Đào Thị Phượng, Hồ Tấn Đức, Trần Ngọc Liêm, Lê Thái Hùng, Hoàng Hải Lý

Sử dụng và quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Hồ Trung Thông (Chủ biên), Huỳnh Văn Chương, Trần Ngọc Liêm, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Vũ Tuấn Minh, Ngô Quang Hưng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị Lộc, Trần Thanh Đức, Ngô Tùng Đức