Dữ liệu đề tài

DHH2022-02-163

Nghiên cứu đặc điểm thực vật học, sinh thái học và một số biện pháp kỹ thuật canh tác loài Vằng Sẻ tại tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Lâm sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Châu Thị Thanh, Trần Minh Đức, Ngô Tùng Đức, Vũ Tuấn Minh, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Nguyễn Duy Ngọc Tân (Chủ nhiệm)

QT-DA 2021-2022

Xây dựng trung tâm học tập và trú ẩn thiên tai ở xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Ngô Tùng Đức, Vũ Tuấn Minh, Lê Thái Hùng, Lê Minh Đức

QT-DA 2017-2020

Nghiên cứu suy giảm rừng ở miền trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An, Ngô Tùng Đức, Lê Thái Hùng, Lê Minh Đức, Vũ Tuấn Minh, Đào Thị Phượng, Trần Thanh Đức

QT-DA1601

Nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới về biến đổi khí hậu ở Campuchia, Lào và Việt Nam

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Thị Thúy Hằng, Ngô Tùng Đức, Lê Văn Bảo Duy

DHH2014-02-46

Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và gây trồng một số loài rau rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Tùng Đức (Chủ nhiệm), Lê Thái Hùng, Lê Quang Vĩnh, Hoàng Dương Xô Việt, Nguyễn Duy Phong

B2014-DHH-118

Nghiên cứu nhân giống và trồng Bời lời đỏ (Litsea glutinosa L.) ở tỉnh Gia Lai.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Cường (Chủ nhiệm), Đặng Thái Dương, Dương Viết Tình, Lê Quang Vĩnh, Ngô Tùng Đức, Nguyễn Văn Vũ

QT-DA 2013-2016

Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Ngô Tùng Đức, Lê Thái Hùng, Vũ Tuấn Minh, Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị Lộc, Trần Ngọc Liêm

NN-DT001

Nghiên cứu sử dụng công nghệ sinh học chọn tạo cây Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) cho vùng đất cát ven biển Miền Trung

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thái Dương (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Phong, Ngô Tùng Đức, Võ Quang Anh Tuấn, Hoàng Văn Dưỡng