Dữ liệu đề tài

B2017-DHH-43

Nghiên cứu phục hồi và phát triển bền vững các loài mây nước dưới tán rừng tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Lợi (Chủ nhiệm), Hồ Thanh Hà, Dương Văn Thành, Hoàng Văn Dưỡng, Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Hợi, Lê Thái Hùng, Hồ Đăng Nguyên

QT-DARF03_RDViet 10

Sự tái nghèo và thích ứng của người dân sau những tác động bất thường của thiên tai do hậu quả của biến đổi khí hậu tại xã hương phú huyện Nam Đông Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Minh Phương, Hợi, Nguyễn

QT-DARDViet 07

Nghiên cứu kiến thức bản địa trong việc sử dụng và bảo tồn rú cát nội đồng của các tỉnh duyên hải Bắc miền Trung

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Minh Phương, Lê Thái Hùng, Trần Minh Đức

Bộ GD&ĐT 2004

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản lý động vật hoang dã bền vững tại vùng đệm vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Mạnh Đạt, Trần Minh Đức, Nguyễn Viết Tuân, Võ Thị Minh Phương