Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Thu Hường
(600000.0087)

Thạc sĩ

5

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Thu Hường
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thuận Thành , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0982983294
  Email: lethithuhuong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh thái và môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trồng trọt

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/2003 Đến : 01/03/2005 Giáo viên Trường Trung học Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/02/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng Nghiên cứu viên Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Nghiên cứu viên Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Huế
  Từ : 01/10/2012 Đến : Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Chuyển sang ngạh Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa học cây trồng 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm Huế Khoa học cây trồng 2010