Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Kỹ thuật trồng nấm Vân Chi trên nguyên liệu mùn cưa cao su

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp),, 2023
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thu Hường (Chính), Vũ Tuấn Minh, Lê Thị Hồng Phương

ISSN 1859-2333; e-ISSN 2815-5599

Sự biến đổi của một số tính chất của hạt mầm đậu đen xanh lòng (Vigna cylindrica) trong quá trình sấy

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2023
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Danh mục: ACI
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chính), Võ Văn Quốc Bảo, Trần Bảo Khánh, Đinh Thị Thu Thanh, Trịnh Thị Sen, Lê Thị Thu Hường

ISSN 1859-4212

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CANH TÁC ĐẬU ĐEN XANH LÒNG THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tập san Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, 2023
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trịnh Thị Sen (Chính), Nguyễn Thị Hoài, Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Thu Hường, Trần Thị Hương Sen

ISSN: 2588-1256

Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và năng suất nấm Vân Chi (Trametes versicolor) trên các loại giá thể khác nhau trồng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2017
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Vũ Tuấn Minh (Chính), Lê Thị Thu Hường