Dữ liệu đề tài

QT-DA

Nâng cao năng lực và kỹ năng của nông dân địa phương tại 3 xã vùng đệm VQG Kon Ka Kinh thông qua 4 mô hình nông nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm NCKH và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), CKCN Lê Minh Đức, Vũ Tuấn Minh, Ngô Mậu Dũng, Thái Thị Huyền, Lê Thị Thu Hường, Lê Thái Hùng

DP-DT

Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình canh tác theo hướng hữu cơ và chế biến đậu đen xanh lòng, nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa tại tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trịnh Thị Sen (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thái Hòa, Võ Văn Quốc Bảo, Đỗ Thị Bích Thủy, Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Hoài, Lê Thị Hiền Lương, Nguyễn Thị Phượng

CS-DT-2020

Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng, phát triển của nấm Trân Châu (Agrocybe aegerita) trồng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Thị Thu Hường (Chủ nhiệm), Vũ Tuấn Minh

CS-DT-2019

Điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm rơm tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Thị Thu Hường (Chủ nhiệm), Vũ Tuấn Minh

DHH2018-02-100

Nghiên cứu nhân giống nấm dược liệu Vân chi (Trametes versicolor (Linnaeus :Fries) Pilat) cung cấp cho khu vực miền Trung

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Vũ Tuấn Minh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Dung, Lê Thị Thu Hường, Trần Minh Quang

Mã số: 167 /2017/ HDDA-ĐHNL

SẢN XUẤT MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN (NẤM SÒ, NẤM MỘC NHĨ) VÀ NẤM DƯỢC LIỆU (VÂN CHI) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ.

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Thị Thu Hường (Chủ nhiệm), Vũ Tuấn Minh, Phùng Lan Ngọc, Nguyễn Thị Dung

CS-DT-2016

Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và năng suất nấm vân chi (Trametes versicolor) trồng tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Ngân, Lê Thị Thu Hường (Chủ nhiệm), Vũ Tuấn Minh

QT-DAABI2014

Phát triển và thực hiện chương trình tập huấn kỹ thuật sử dụng rơm rạ để sản xuất nấm ăn

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Thi (Chủ nhiệm), Lê Thị Hương Xuân, Lê Thị Thu Hường, Trần Thị Ngân, Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Dung, Hồ Công Hưng