Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đức Hưng
(200000.0117)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

44

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Hưng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  4A1 - Triệu Quang Phục, Thuận Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ndhung@hueuni.edu.vn, ndhung.huaf8@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2001

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi động vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi động vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chăn nuôi

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chăn nuôi;

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Nga (C - )
  Ngoại ngữ khác (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1976 Đến : 01/09/1984 Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc Giảng viên, Phó bộ môn, Bí thư chi đoàn giáo viên, Bí thư Liên chi đoàn Khoa, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên Đảng bộ Khoa CNTY
  Từ : 01/10/1984 Đến : 01/05/1990 Bungary Học viên Trường ĐHNN Hà nội, Nghiên cứu sinh tại Bungary, Bí thư chi bộ, đơn vị phó khối Viện Sofia
  Từ : 01/06/1990 Đến : 01/12/1998 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên, giảng viên chính, Trợ lý hiệu trưởng; Trưởng bộ môn, Trưởng khoa, bí thư chi bộ khoa CNTY; Trưởng phòng Giáo vụ, Đảng ủy viên Trường ĐHNL 2 nhiệm kỳ
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/12/2002 Đại học Huế Trưởng ban, Bí thư chi bộ Ban Đào tạo; Đảng ủy viên Đại học Huế
  Từ : 01/12/2002 Đến : 01/11/2011 Phó Giám đốc Đại học Huế - Đại học Huế; Giám đốc - Ban Quản lý Dự án Giáo dục đại học ĐHH Ban Giám đốc - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Phó giám đốc, Đảng ủy viên Đại học Huế; Trưởng ban Quản lý Dự án Giáo dục đại học ĐHH
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/10/2012 Ban Đào tạo đại học - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/01/2012 Đến : Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên cao cấp
  Từ : 01/01/2012 Đến : Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
  Từ : 01/11/2013 Đến : 01/12/2014 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Kéo dài thời gian công tác
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc Chăn nuôi - Thú y 1975
  Tiến sĩ Viện Nông nghiệp Sofia Chăn nuôi 1990