Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Năng suất và chất lượng thịt của gà ri lai (GF168) được nuôi bằng các loại thức ăn với các mức dinh dưỡng khác nhau

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2017
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi, Dương Thanh Hải, Lê Đình Phùng, Nguyễn Đức Hưng, Hoàng Ngọc Hảo
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/10.pdf

Khả năng sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi gà ri lai (1/4 Lương Phượng và 3/4 Ri) nuôi thịt tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đức Chung (Chính), Nguyễn Đức Hưng

SỐ LƯỢNG VÀ BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CỦA LỢN ĐỊA PHƯƠNG (LỢN CỎ) TẠI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI CÁC TỈNH QUẢNG NAM, THỪA THIÊN HUẾ, QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Thị Kim Oanh (Chính), Nguyễn Đức Hưng (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/jard.v79i1

Nghiên cứu tập tính ăn uống và sinh sản của lợn Cỏ A lưới tại trang trại của tỉnh Thừa Thiên Huế

Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ nhất, Hà Nội, 2012
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Đức Hưng, Trần Sáng Tạo