Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đoàn Văn Phú
 • 500000.0325

Nguyễn Đoàn Văn Phú
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hải Qúy Trâm
 • 500000.0418

Nguyễn Hải Qúy Trâm
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hải Thủy
 • 500000.0363

Nguyễn Hải Thủy
Giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Bách
 • 500000.0458

Nguyễn Hoàng Bách
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Lan
 • 500000.0180

Nguyễn Hoàng Lan
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Châu Đức
 • 500000.0333

Nguyễn Hữu Châu Đức
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Nhi khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nhi khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Trí
 • 500000.0243

Nguyễn Hữu Trí
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y học hình thái

Chuyên ngành đào tạo:
Y học hình thái

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Khoa Hùng
 • 500000.0302

Nguyễn Khoa Hùng
Phó giáo sư - Khác

Ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Lô
 • 500000.0433

Nguyễn Lô
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Chuyên ngành đào tạo:
Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hoa
 • 500000.0558

Nguyễn Minh Hoa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Minh Tâm
 • 500000.0187

Nguyễn Minh Tâm
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y HỌC

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Sanh Tùng
 • 500000.0245

Nguyễn Sanh Tùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Phẫu thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Phẫu thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết