Dữ liệu Nhà khoa học

Lương Thanh Bảo Yến
  • 500000.0570

Lương Thanh Bảo Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoàng Yến

Nguyễn Thị Hoàng Yến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Răng Hàm Mặt

Xem chi tiết
Trần Thị Phước Yên
  • 500000.0500

Trần Thị Phước Yên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết