Dữ liệu Nhà khoa học

Thái Khoa Bảo Châu
  • 500000.0742

Thái Khoa Bảo Châu

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

Đơn vị quản lý:
Khoa Dược

Xem chi tiết
Tôn Nữ Cẩm Nhung
  • 500000.0273

Tôn Nữ Cẩm Nhung

Ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Chuyên ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Tôn Nữ Minh Đức
  • 500000.0534

Tôn Nữ Minh Đức
Khác

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Tôn Nữ Minh Quang
  • 500000.0390

Tôn Nữ Minh Quang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Tôn Nữ Phương Anh
  • 500000.0269

Tôn Nữ Phương Anh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Chuyên ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Tôn Nữ Vân Anh
  • 500000.0328

Tôn Nữ Vân Anh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nhi khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nhi khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Tôn Thất Cảnh Trí

Tôn Thất Cảnh Trí
Bác sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y học dự phòng

Đơn vị quản lý:
Khoa Y tế công cộng

Xem chi tiết
Tôn Thất Minh Đạt
  • 500000.0374

Tôn Thất Minh Đạt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phục hồi chức năng

Chuyên ngành đào tạo:
Phục hồi chức năng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Doãn Tú

Trần Doãn Tú
Bác sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Sản

Xem chi tiết
Trần Đại Tri Hãn

Trần Đại Tri Hãn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Khoa Y tế công cộng

Xem chi tiết
Trần Đình Bình
  • 500000.0448

Trần Đình Bình
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vi sinh y học

Chuyên ngành đào tạo:
Vi sinh y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Đình Hậu
  • 500000.0106

Trần Đình Hậu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết