Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Đức Duy Trí
 • 500000.0307

Trần Đức Duy Trí
Đại học

Ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Hùng
 • 500000.0278

Trần Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lao

Chuyên ngành đào tạo:
Lao

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Hữu Dàng
 • 500000.0002

Trần Hữu Dàng
Giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Hữu Dũng
 • 500000.0120

Trần Hữu Dũng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Dược học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Mạnh Linh
 • 500000.0398

Trần Mạnh Linh
Khác

Ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Nam Đông
 • 500000.0249

Trần Nam Đông
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Nghệ
 • 500000.0089

Trần Nghệ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Nguyễn Trà My
 • 500000.0284

Trần Nguyễn Trà My
Khác

Ngành đào tạo:
Nhãn khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nhãn khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Nhật Minh

Trần Nhật Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y học cổ truyền

Chuyên ngành đào tạo:
Y học cổ truyền

Đơn vị quản lý:
Khoa Y học cổ truyền

Xem chi tiết
Trần Nhật Tiến
 • 500000.0689

Trần Nhật Tiến

Ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Chấn thương chỉnh hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Như Minh Hằng
 • 500000.0429

Trần Như Minh Hằng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm thần

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm thần

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Quang Trung
 • 500000.0367

Trần Quang Trung
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết