Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Trọng Bỉnh
 • 500000.0198

Lê Trọng Bỉnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Ngô Thị Minh Châu
 • 500000.0270

Ngô Thị Minh Châu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Chuyên ngành đào tạo:
Ký sinh trùng và côn trùng y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Anh Vũ
 • 500000.0370

Nguyễn Anh Vũ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nội - Tim mạch

Chuyên ngành đào tạo:
Nội - Tim mạch

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh
 • 500000.0503

Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh
Khác

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nghị
 • 500000.0182

Nguyễn Hữu Nghị
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Lô
 • 500000.0433

Nguyễn Lô
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Chuyên ngành đào tạo:
Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thảo Tiên
 • 500000.0300

Nguyễn Phương Thảo Tiên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mô - phôi và tế bào học

Chuyên ngành đào tạo:
Mô - phôi và tế bào học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Phương
 • 500000.0109

Nguyễn Thị Anh Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y học

Chuyên ngành đào tạo:
Y học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hiếu Dung
 • 500000.0420

Nguyễn Thị Hiếu Dung
Đại học

Ngành đào tạo:
Y học chức năng

Chuyên ngành đào tạo:
Y học chức năng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Hoa
 • 500000.0107

Nguyễn Thị Kim Hoa
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Chuyên ngành đào tạo:
Điều dưỡng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hòa
 • 500000.0175

Nguyễn Văn Hòa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Minh
 • 500000.0153

Nguyễn Văn Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Răng - Hàm - Mặt

Chuyên ngành đào tạo:
Răng - Hàm - Mặt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết