Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Bùi Bảo
  • 500000.0461

Hoàng Bùi Bảo
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Cao Thắng
  • 500000.0406

Hoàng Cao Thắng
Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Đình Tuyên
  • 500000.0563

Hoàng Đình Tuyên
Đại học

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Khánh
  • 500000.0348

Hoàng Khánh
Giáo sư - Chuyên khoa 2

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Khánh Hằng
  • 500000.0414

Hoàng Khánh Hằng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Minh Phương
  • 500000.0583

Hoàng Minh Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Minh Vũ

Hoàng Minh Vũ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ bản

Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Thành

Hoàng Ngọc Thành
Bác sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

Xem chi tiết
Hoàng Phước Minh

Hoàng Phước Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tai Mũi họng

Chuyên ngành đào tạo:
Mũi họng

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Tai Mũi Họng

Xem chi tiết
Hoàng Thế Hiệp

Hoàng Thế Hiệp
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Sản phụ khoa

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Sản

Xem chi tiết
Hoàng Thị Anh Thư
  • 500000.0266

Hoàng Thị Anh Thư
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Chuyên ngành đào tạo:
Huyết học - Truyền máu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Thị Bạch Yến
  • 500000.0194

Hoàng Thị Bạch Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết