Dữ liệu đề tài

B2003.10.14

Nghiên Cứu Tình Hình Mắc Bệnh Sỏi Hệ Tiết Niệu Trong Nhân Dân Ở Một Số Xã Thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Hoa

Nghiên Cứu Tình Trạng Sức Khỏe Sinh Sản Tuổi Mãn Kinh Và Đề Ra Các Giải Pháp Can Thiệp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống Cho Lứa Tuổi Này

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Khoan

B2002-10-16

Nghiên cứu Giá Trị Chụp Niệu Đồ Tĩnh Mạch Cấp Cứu Trong Quặn Thận

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Khoan

B2003.10.07

Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng Và Đánh Giá Kết Quả Điều Trị Các Khuyết Tật Vùng Cổ Bàn Chân Tại Bệnh Viện Trường Đại Học Y Khoa Huế Năm 2000-2002

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Nghi Thành Nhân

B2003 10- 13

Nghiên Cứu Các Chỉ Tiêu Nhân Trắc Ergonomic Làm Cơ Sở Cho Thiết Kế Các Trang Bị Lớp Học Của Học Sinh Mẫu Giáo Và Cấp I

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

B2006-ĐHH04-08

Khảo Sát Kích Thước Và Chức Năng Thanh Lọc Của Thận Ở Người Cao Tuổi Tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

B2004-10- 10

Khảo Sát Môi Trường Lao Động Và Phân Tích Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Sức Khỏe Nghề Nghiệp Của Công Nhân Đúc Đồng Ở Phường Đúc - Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Sĩ

(Đề tài cấp Tỉnh)

Khảo Sát Và Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Tỉnh Thừa Thiên Huế Và Đề Xuất Định Hướng Giải Pháp Nhằm Khắc Phục Các Nguồn Nước Bị Nhiễm Bẩn

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Sĩ

B2002-10-12

Tìm Hiểu Một Số Yếu Tố Liên Quan Tới Các Bệnh Ung Thư Ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thanh Huề

B98-10-12

Đánh Giá Chương Trình Phủ Muối Iốt Toàn Quốc Ở Các Vùng Sinh Thái Tỉnh Thưà Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thanh Huề