Dữ liệu đề tài

CS-DT08/2000

Tình hình phát triển thể lực của sinh viên mới vào trường của Đại học Huế

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trường An

CS-DT07/2000

Đặc điểm nhân trắc hình thái thể lực và dinh dưỡng công nhân công ty dệt Huế

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trường An

CS-DT28/2000

Phân lập Yersinia enterocolitica từ người khỏe mạnh tại Phường Phú cát, Thành phố Huế

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình

CS-DT18-2-99

Đánh giá giá trị của xét nghiệm trực tiếp nước tiểu trong chẩn đoán nhiễm trùng đường tiểu

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình, Thanh, Nguyễn

B99.10.29

Nghiên Cứu Một Số Chỉ Số Sinh Hoá Về Tim Mạch, Dinh Dưỡng, Miễn Dịch Trên Người Tu Hành Ăn chế độ Chay Tại các Chùa Ở Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thu Hương, Phạm Khắc Lâm; Nguyễn Thị Kim Dung; Trần Hữu An

CS-DT4/1998

Khảo sát các đặc tính sinh vật học của S. aureus trong nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng máu và nhiễm trùng ngoài da ở trẻ còn bú

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình

CS-DT3/1998

Thử nghiệm Đỏ Congo và Tự ngưng kết ở 37oC để xác định các chủng Yersinia enterocolitica độc lực

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình, Xue, Bin Zheng

CS-DT1995

Chủ nghĩa Mác-Lênin trước thách thức của thời đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Doãn Việt

CS-DTco so nam 1993

Vai trò của khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay đối với sự phát triển LLSX và cũng cố QHSX XHCN .

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Doãn Việt

CS-DTnam 1993

Tính tương đối của không gian và thời gian dưới ánh sáng của thuyết tương đối

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Doãn Việt

19/22

Phản ứng có hại của thuốc và báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: Dược học lâm sàng và điều trị
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Võ Thị Hồng Phượng (Chủ nhiệm)

DHH

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giảm đau tiêm hỗn hợp morphin và sufentanil vào khoang dưới nhện trên bệnh nhân mổ tim hở

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Gây mê hồi sức
Người tham gia: Nguyễn Văn Minh (Chủ nhiệm), Trần Xuân Thịnh