Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình giáo dục nghệ thuật cho cộng đồng tại khoa Hội họa trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Khoa Hội họa
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ nhiệm)

T.2020.11.08

Chú giải thuật ngữ Anh – Việt chuyên ngành Thiết kế đồ họa phục vụ học tập, nghiên cứu

Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ nhiệm)

T.2017.11.04

Chuông đồng thời chúa Nguyễn tại Cố đô Huế - Nét đặc trưng phong cách tạo hình xứ Đàng Trong thế kỷ XVII

Lĩnh vực: Mỹ thuật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Lê Chung (Chủ nhiệm)

T.2016.11.01

Nghiên cứu hoa văn trang trí trên vạc đồng thời chúa Nguyễn tại Cố đô Huế

Lĩnh vực: Mỹ thuật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Lê Chung (Chủ nhiệm)

T.2016.11.11

Các xu hướng tiếp cận ý tưởng trong Nhiếp ảnh tạo hình đương đại

Lĩnh vực: Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ nhiệm)

CS-DTĐHNL2015

Nghiên cứu công tác hoà giải tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm)

CS-DT2012.11.01

Phục dựng bút vẽ tranh dân gian làng Sình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

T.2010.11.02

Xây dựng dữ liệu điện tử, tài liệu tham khảo Mỹ thuật

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Quách Hải Thọ (Chủ nhiệm)

CS-DTT.2009.11.01

Tư liệu trực quan đa phương tiện môn Hình họa

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Bình Minh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hiền Lê

CS-DTT.2009.11.05

Từ điển bỏ túi chuyên ngành Mỹ thuật Anh – Việt

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ nhiệm)

CS-DTT.2009.11.03

Tư liệu trực quan đa phương tiện Sơn mài

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lương Thị Ánh Tuyết (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hiền Lê

CS-DTT.2009.11.02

Tư liệu trực quan đa phương tiện môn Cơ sở tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê, Hoàng Chưởng (Chủ nhiệm)