Dữ liệu đề tài

CS-DT11.2001

Tìm hiểu sự tái phát dục của tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ trong điều kiện sinh sản nhân tạo tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ nhiệm)

CS-DT2000.CT.02

Phương pháp tiếp cận của nghệ thuật Cubisme

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT1999.CT.03

Tìm hiểu Body Art

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT1998.CT.07

Mỹ thuật ở Huế thế kỷ XX

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT1997.CT.02

Tranh in đá của Daumiere

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT1996.CT.03

Trang trí Cửu Đỉnh- Giá trị Nghệ thuật

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT1995.CT.01

Tranh dân gian VN

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình