Dữ liệu đề tài

DHH2022-02-162

Nghiên cứu khả năng xử lý nước nhiễm mặn tại các vùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bằng công nghệ chưng cất màng tiếp xúc trực tiếp (DCMD) ở quy mô phòng thí nghiệm.

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Vệ Quốc Linh (Chủ nhiệm), Đỗ Minh Cường, Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Thanh Cường, Nguyễn Quốc Huy

QT-DA-C-2020-198

Testing a 2T paddy mobile dryer and 1T Grainsafe dryer (part 2)

Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đỗ Minh Cường, Nguyễn Thị Ngọc, Vệ Quốc Linh, Trần Đức Hạnh

QT-DA

Sustainable Solid Waste management and Policies

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thanh Đức, Lê Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Phương Quý, Lê Đình Huy, Hoàng Thị Thái Hòa, Vệ Quốc Linh

CS-DT-DHNL2016-10

Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bún thông qua hệ thống lọc bằng đất sét nung kết hợp với biochar-chitosan

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vệ Quốc Linh (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Lịch

CS-DTDHNL-2015-10

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHITOSAN DẠNG HẠT ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TÔM THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU BOD VÀ COD

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Lịch, Vệ Quốc Linh (Chủ nhiệm)

CS-DTDHNL-2015

Nghiên cứu chế tạo chitosan dạng hạt kết hợp với SiO2 và ứng dụng trong xử lý ô nhiễm dinh dưỡng trong nước thải nuôi tôm công nghiệp

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Lịch (Chủ nhiệm), Vệ Quốc Linh, Phan Tôn Thanh Tâm

DHH2015-02-68

Nghiên cứu tạo hạt chitosan và ứng dụng trong xử lý nước thải nuôi tôm

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Quang Lịch (Chủ nhiệm), Vệ Quốc Linh, Lê Thanh Long, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Quốc Huy