Dữ liệu đề tài

DHH

Nâng cao năng lực ứng phó với rác thải nhựa cho học sinh THPT ở thành phố Huế thông qua các hoạt động trải nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiển (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ, Cao Thị Hoa, Trần Thị Cẩm Tú

CS-DTT.15 - XH - 03

Đánh giá cảm nhận của du khách đối với tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hà Quỳnh Giao (Chủ nhiệm), Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hà Quỳnh Như

B2009 - DHH 03 - 09

Nghiên cứu quy hoạch các tuyến điểm du lịch nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Viết Hồng, Trần Thị Cẩm Tú, Nguyễn Hà Quỳnh Giao

B2003- 09- 06

Thiết kế bài dạy học Địa lí lớp 10 THPT theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Cẩm Tú

NN-DT740701

Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư theo đường Trường Sơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Viết Hồng, Trần Văn Thắng, Nguyễn Tưởng, Nguyễn Thám, Trần Thị Cẩm Tú, Lê Văn Ngoãn

NN-NCCB740801

Nghiên cứu đánh giá, sử dụng hợp lí tài nguyên du lịch tự nhiên khu vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Cẩm Tú, Trần Hoàng, Nguyễn Đức Vượng, Hồ Tùng Vĩnh