Dữ liệu đề tài

CS-DT

Kết nối với thiên nhiên và sức khỏe tâm thần - Một nghiên cứu khám phá trên sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phước Cát Tường (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Hùng

DHH2020-03-141

Tương quan giữa khả năng phục hồi, Trí tuệ cảm xúc và sức khỏe tâm thần của thanh niên thành phố Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tâm lý - Giáo dục
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Đinh Thị Hồng Vân, Đậu Minh Long, Nguyễn Thanh Hùng, Phan Minh Tiến

NN-NCCBVI1.1-2013.19

Tính cách thanh niên Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Trần Thị Tú Anh, Đậu Minh Long, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Phước Cát Tường

CS-DT2013-G11

Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ công tác dạy học toán cho trẻ khuyết tật học tập

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm)

CS-DTGD12-08

Kỹ năng thuyết trình của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

DHH2013-04-45

Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thanh Thúy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

CS-DTT.09 – XH – 50

Chân dung một số trẻ em có hội chứng tự kỷ trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

B2009-DHH03-51

Khả năng ứng phó với những khó khăn tâm lý của trẻ vị thành niên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tú Anh, Phùng Đình Mẫn, Nguyễn Bá Phu, Đinh Thị Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh