Dữ liệu đề tài

DHH 2021-04-139

Nghiên cứu hiệu quả điều trị thoái hoá khớp gối bằng điện châm, thuốc thang có hoặc không kết hợp chườm thảo dược cổ truyền.

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Phương Nguyên, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thiện Phước

98/21

Khảo sát tần suất xuất hiện các chứng trạng, chứng hậu trên lâm sàng theo y học cổ truyền ở bệnh nhân hen phế quản ngoài cơn hen cấp

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Lê Thị Thu Thảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thị Tân

73/20

So sánh hiệu quả điều trị bằng phương pháp điện châm, thuốc thang, xoa bóp bấm huyệt có hay không kết hợp với siêu âm điều trị trên bệnh nhân viêm quanh khớp vai thể đơn thuần

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Lê Thị Thu Thảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thị Tân

67/20

Khảo sát tần suất xuất hiện các triệu chứng lâm sàng theo y học cổ truyền ở bệnh nhân đau vai gáy

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Nguyễn Văn Hưng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân, Hoàng Thị Mỹ Linh

66/20

Khảo sát tần suất xuất hiện các triệu chứng lâm sàng theo y học cổ truyền ở bệnh nhân đau thắt lưng

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Hưng, Phan Thị Hồng Nhung

DHH 2019 – 04 – 100

So sánh hiệu quả điều trị của phương pháp điện châm và bài thuốc “Độc hoạt tang ký sinh” có hoặc không kết hợp với giác hơi trên bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hoá cột sống thắt lưng

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Hưng, Trần Đức Sáo, Lê Thị Thu Thảo

96/19

Đánh giá hiệu quả điều trị đau thần kinh toạ do thoái hoá cột sống bằng điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt và bài thuốc độc hoạt tang ký sinh

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Hưng, Huỳnh Hương Giang

70/18

Hiệu quả điều trị đau thần kinh toạ thể huyết ứ bằng bài thuốc thân thống trục ứ thang kết hợp điện châm

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Nguyễn Văn Hưng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Trúc Quỳnh

69/18

Hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần bằng điện châm kết hợp bài thuốc Quyên tý thang

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thị Lệ Viên

08/16

Đánh giá hiệu quả điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh bằng phương pháp ôn châm kết hợp thuốc cổ truyền

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Mai Huyền

NN-NDT 8-10J

Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng của thuốc tiền liệt thanh giải dùng điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền.
Người tham gia: Trần Hữu Dàng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân, Lê Đình Khánh