Dữ liệu đề tài

NN-NDT 8-10J

Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng của thuốc tiền liệt thanh giải dùng điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền.
Người tham gia: Trần Hữu Dàng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân, Lê Đình Khánh

29/2002

Đánh giá hiệu quả điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh bằng phương pháp ôn châm kết hợp với thuốc cổ truyền

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm)

NĐT 8-10J

Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng của thuốc tiền liệt thanh giải dùng điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt

Lĩnh vực: Nam học, Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân, Trần Hữu Dàng (Chủ nhiệm), Lê Đình Khánh, Hoàng Văn Tùng, Trần Đình Bình

28/2009

Nghiên cứu hiệu quả điều trị Liệt VII ngoại biên bằng phương pháp điện cực dán đơn thuần hoặc có phối hợp thuốc thang

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền.
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân

B2006-DHH02-17TĐ

Nghiên cứu hiệu quả của bài thuốc “Tiền liệt thanh giải” trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Lĩnh vực: Nam học, Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân

B2006-DHH04-02

Đánh giá sự thay đổi triệu chứng lâm sàng và một số chỉ số cận lâm sàng của bệnh nhân phì đại lành tính tuyến tiền liệt được điều trị bằng bài thuốc “Tứ diệu hoàn” gia vị.

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền.
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm)

55/2003

Nghiên cứu tác dụng của châm cứu, xoa bóp và thuốc cổ truyền trong điều trị viêm quanh khớp vai

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền.
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm)

B 2002.10.20

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc nam điều trị chứng phong thấp của nhân dân Thành phố Huế

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền.
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân

29/2002

Đánh giá hiệu quả của điện châm và thuốc đông y trong điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm)

48/2000

Đánh giá hiệu quả của châm cứu trên nhịp tim ở bệnh nhân cường giáp

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền.
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân (Chủ nhiệm)

74/17

Đánh giá tác dụng giảm đau trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống bằng điện châm kết hợp thuốc cổ truyền

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Nhật Minh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân, Võ Thị Hồng