Dữ liệu đề tài

NN-DA 104.06-2021.60

Thiết kế các vật liệu chấm các bon trên nền oligomer của polysaccharide tự nhiên áp dụng trong nông nghiệp

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Lê Thị Hòa (Thư ký), Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Quốc Hiến, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Quốc Việt

NN-NCCB103.02-2019.43

Thiết kế oxit kim loại bán dẫn loại p cấu trúc siêu xốp ứng dụng trong cảm biến khí

Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thái Hòa, Hoàng Thái Long, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Đức Cường (Chủ nhiệm)

104.06-2017.311

Thiết kế các vật liệu nano đa chức năng trên nền oligomer của polysaccharide tự nhiên áp dụng trong nông nghiệp

Lĩnh vực: Khoa học hoá học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Đức Cường

DP-DT

Nghiên cứu điều chế hạt nano đa chức năng trên nền chitosan oligosaccharide (COS) và thử nghiệm khả năng kháng bệnh trên cây lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hải, Đinh Quang Khiếu, Lê Thị Hòa

NN-NCCB103.02-2016.41

Thiết kế cảm biến khí hiệu năng cao trên cơ sở oxit kim loại bán dẫn loại p quả cầu rỗng

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thái Long, Trần Thái Hòa, Nguyễn Đức Cường (Chủ nhiệm)

NN-NCCB104.06-2014.87

PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU NANO ĐÁP ỨNG ÁNH SÁNG MỚI CHO HÌNH ẢNH SINH HỌC VÀ TRỊ LIỆU TẾ BÀO UNG THƯ

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Thị Thanh Hải, Dương Văn Hậu

NN-NCCB104.03-2012.54

Vật liệu nano vàng lai hóa phủ oxide silic kết gắn DNA dùng cho chẩn đoán và điều trị ung thư.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thái Hòa, Cường, Nguyễn Đức, Bình, Trần Đình, Hải, Nguyễn Thị Thanh

NN-NCCB104.03-2012.54.

Vật liệu nano vàng lai hóa phủ oxide silic kết gắn DNA dùng cho chẩn đoán và điều trị ung thư.

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Cường, Trần Đình Bình, Nguyễn Thị Thanh Hải

DP-DTTTH-2011-KC05

Nghiên cứu chế tạo chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thái Hòa, Hồ Trung Thông, Lê Thị Hòa,, Trần Xuân Mậu,, Mai Xuân Tịnh

DHH2009-01-09

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH MCM-41 CHỨA THIẾC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH XÚC TÁC TRONG PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NOPOL

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hòa (Chủ nhiệm), Trần Thái Hòa, Mai Xuân Tịnh, Nguyễn Thị Thanh Hải